Slide background

OORGEE

Om Hom te verheerlik deur oorgegewe lewens wat gekenmerk word deur gehoorsaamheid aan Sy wil

Slide background

OMGEE

Om liefdevol vir alle mense om te gee, geestelik toe te rus en te versorg vir 'n praktykgerigte lewe

Slide background

AANGEE

Om aktief die liefde van die Here aan te gee deur uit te reik met die verlossingsboodskap van Jesus

Slide background

OORGEE

Om Hom te verheerlik deur oorgegewe lewens wat gekenmerk word deur gehoorsaamheid aan Sy wil

Slide background

OMGEE

Om liefdevol vir alle mense om te gee, geestelik toe te rus en te versorg vir 'n praktykgerigte lewe

Slide background

AANGEE

Om aktief die liefde van die Here aan te gee deur uit te reik met die verlossingsboodskap van Jesus

Slide background

OORGEE

Om Hom te verheerlik deur oorgegewe lewens wat gekenmerk word deur gehoorsaamheid aan Sy wil

Slide background

AANGEE

Om aktief die liefde van die Here aan te gee deur uit te reik met die verlossingsboodskap van Jesus

Slide background

OMGEE

Om liefdevol vir alle mense om te gee, geestelik toe te rus en te versorg vir 'n praktykgerigte lewe

Slide background

OORGEE

Om Hom te verheerlik deur oorgegewe lewens wat gekenmerk word deur gehoorsaamheid aan Sy wil

Slide background

OMGEE

Om liefdevol vir alle mense om te gee, geestelik toe te rus en te versorg vir 'n praktykgerigte lewe

Slide background

AANGEE

Om aktief die liefde van die Here aan te gee deur uit te reik met die verlossingsboodskap van Jesus

Kliek asb op die skakel hier vir meer inligting oor die Covid-19 virus

https://sacoronavirus.co.za/


 

Basaar 1 Augustus 2020 - Terugvoer

Kliek hier vir meer inligting.

 

Pinkster

pinkster

WAAR KOM DIE PINKSTERTRADISIE VANDAAN?
Paassondag en Pinkstersondag omraam die oudste en belangrikste seisoen in die kalender, Pinksterfees, ‘n periode van vyftig dae. Oorspronklik is daar nie net na die laaste dag as "Pinkster" verwys nie, maar na die hele seisoen. Die Engelse Pentecost kom van die Grieks - pentecoste - wat "vyftig" beteken.  Tydens hierdie vyftig dae gedenk ons nie net Jesus se opstanding nie, maar die werk van al drie Persone. Agter alles staan God as Vader, Skepper en Herskepper wie se verlossingsplan deur Christus en die Gees waar word.

Christus het opgestaan en so die oorwinning oor die dood bekragtig. Die gees skenk aan ons geloof en bewerk die opstandingslewe in ons. Hy laat ons deel in die werk van Christus. Hy skakel ons by God se plan in as ontvangers én verspreiders van die Nuwe lewe.

Soos die Pasga was die Pinksterfees oorspronklik ‘n Joodse fees: die Dag van die Eerste Vrugte of Fees van die Weke (Shabuoth), die oesfees waarvan Lev 23:16 praat. Gedurende die eerste eeu n.C. het die Jode hierdie fees begin assosieer met die ontvangs van die wet op die berg Sinai. Christene het die parallel getrek tussen die Jode se ontvangs van die wet en hulle ontvangs van die Gees. Dit kan moontlik selfs wees dat Paulus na hierdie kontras verwys in Kor 3:7-8.

Wat vier ons met Pinkster?

 

Op Pinkstersondag vier die kerk die uitstorting van die Heilige Gees, toe tonge van vuur en die gawe om in tale te praat oor die dissipels gekom het. Die dissipels, wat aan die treur was oor Jesus se weggaan (hemelvaart), is op hierdie dag vervul met blydskap en kragtig in beweging gebring om die nuus van Jesus se opstanding die hele wêreld in te dra. ‘n Mens kan amper sê dat die kerk op hierdie dag gebore is. Pinksterdag is inderdaad die verjaardag van die kerk!

Die tien dae tussen die Hemelvaart en Pinkster het die karakter verkry van ‘n tyd van afwagting tot die Gees die Kerk nuut maak en uitstuur. Pinksterbidure het in die NG Kerk-familie só ‘n tyd van afwagting geword.  Sulke bidure is egter nie ‘n gebruik elders in die kerk nie. In 1860 was daar groot herlewings in die Kaapse NG Kerk-familie. Andrew Murray het ‘n groot aandeel daaraan gehad en gemaak dat die herlewing sterk sendinggerig was. Die herlewing het oor die hele land versprei. Gebed en die werking van die Heilige Gees is beklemtoon. In sommige gemeentes is daagliks vir gebed bymekaargekom. Hier het Pinksterbidure (en trouens ook die week van Gebed) ontstaan. Dis belangrik om in Pinkstertyd besondere klem te lê op ons getuienis na buite. Voorbidding vir sending en plaaslike sendingsaksies kan meer aandag kry. Soos God vir Jesus gestuur het, stuur Hy ons nou verder met die krag van sy Gees.

Die Pinksterbidure is verder ‘n goeie tyd om terug te kyk op die Paassiklus en om onsself af te vra hoe ons die beweging “from ashes” (Lydenstyd) “to fire” (Pinkstertyd) beleef het. Dit is ‘n tyd vir toegespitste vernuwing in die kerk. Veral is dit ‘n tyd waar die kerk ontdek dat sy ‘n vreemde organisasie is. Waar alle ander organisasies daar is vir hulle lede, is hierdie organisasie, die kerk, daar vir sy nie-lede. Die wese van die kerk is dat die Gees ons die wêreld instuur.

Kleure in Pinkster
Rooi en goud simboliseer op die Pinksterdag die tonge van vuur.

Simbole, rituele en gebruike met Pinkster

  • Die kerk het tradisioneel op die Pinksterdag lidmate gedoop wat nog nie met die Paassondag gereed was nie.
  • Die viering van die verjaardag van die kerk is inderdaad ‘n goeie tyd om ook die geestelike geboorte van nuwe Christene te vier.
  • Vir reeds gedoopte lidmate is Pinksterdag ‘n goeie geleentheid om hulle doopbeloftes te hernuwe.
  • Op hierdie dag word aalmoese uitgedeel aan die armes.
  • Spesiale klem word gelê op gasvryheid teenoor vreemdelinge.
  • Uitstallings van kuns, handewerk, blomme, ensovoorts simboliseer op hierdie dag die gees se gawes aan die gemeente.
  • Simbole en handelinge laat die klem val op die talewonder, die eenheid van die kerk ( dieselfde Gees woon in alle gelowiges) en die uitreik-karakter van die kerk.
  • ‘n Duif, tonge van vuur of ‘n afwaartse pyl kan die Heilige Gees simboliseer, “n skip of reënboog simboliseer die kerk.
  • Gesinne kan in hierdie tyd gerus ‘n duif uit karton knip en dit op hulle voordeure plak.

PINKSTERFEES IS DIE AFSLUITING VAN DIE PAASTYD
Dit is die 50ste dag (pentekostos = Grieks vir “50ste”) na Paasfees, en dui op die 40 dae waarin Jesus aan sy dissipels verskyn het tot met sy Hemelvaart, en die 10 dae waarin hulle in die bovertrek gebid het op die uitstorting van die Heilige Gees.
Pinkstertyd beslaan die tien dae vanaf hemelvaart tot Pinkstersondag (vanjaar 1 Junie tot 8 Junie). Dit oorvleuel dus met die laaste gedeelte van Paastyd. Die fokus hier is natuurlik op die Heilige Gees wat uitgestort is op Pinksterdag om sy kerk toe te rus om die evangelie na die uithoeke van die aarde uit te dra. Pinksterfees is dus ook sendingfees.

Kontak ons

021 853 5991

Maak 'n Bydrae

Gebedsversoeke

Eredienstye

Eredienste afgeskaf tot na Paasfees, of soos deur die Regering voorgeskryf.

Kalender

Gemeenskap

#Imagine

Soek ...

Aantal Besoekers

Vandag79
Gister219
Afgelope Week298
Afgelope Maand2539
Sedert Feb 2014255543

Kopiereg 2014. Alle artikels, foto's en grafiese elemente is die eiendom van Lourensrivier Gemeente.

Webblad Ontwerp en Onderhoud: Roundbutton